Kort om firmaet

Kaldnes AS eier byutviklingsprosjektet Kaldnes Vest i Tønsberg. Vår visjon for Kaldnes Vest er å skape Norges mest attraktive nye bydel for boliger, bedrifter og besøkende, på lag med politikere, administrasjon og innbyggere.

Kaldnes Vest er per i dag en stor industrieiendom som ligger i både Tønsberg og Færder kommuner. Området utgjør en strandeiendom på cirka 130mål, som vil ligge sentralt for en ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy.

I takt med at arealkrevende industrier fases ut fra sentrale byområder, åpnes det muligheter for transformasjon og byutvikling med høy arbeidsplassintensitet. Kaldnes Vest ligger langs kanalen, og ny utvikling på eiendommen vil videreføre kanalaksen i Tønsberg. Samtidig åpnes muligheten for en urban områdeutvikling i Færder kommune.

KART kanalaksen Visjoner og verdier for byutvikling

Samarbeidspartnere
Utvikler Kaldnes AS har etablert en tverrfaglig byutviklingsgruppe med lokal og utenbys erfaring. Gruppen består av ledende ressurspersoner innenfor by- og teknologiutvikling. Gjennom å ta i bruk digitale verktøy og nye metoder for samhandling, etableres nye samarbeidsformer mellom godt etablerte rådgivningsmiljøer som Asplan Viak og nye aktører som Spacemaker.

Partnere: