3D-skisse av den nye bydelen Kaldnes Vest, i Tønsberg

På Kaldnes Vest i Tønsberg ønsker vi å skape
Norges mest attraktive nye bydel.

Her vil vi legge til rette for nye arbeidsplasser, drive byutvikling
på lag med naturen og skape møteplasser for alle ved sjøfronten.

Dette oppnår vi gjennom fokus på mangfold og bærekraft, og gjennom nært samspill med lokalbefolkning og politikere.
Strandeiendommen ligger sentralt i vestenden av kanalaksen nær bysentrum.

Flere arbeidsplasser
gir mer velferd

Les mer

Byutvikling på lag
med naturen

Les mer

En møteplass
for alle

Les mer