På Kaldnes Vest ønsker vi å skape Norges mest attraktive nye bydel. Her vil vi legge til rette for nye arbeidsplasser, drive byutvikling på lag med naturen og skape møteplasser for alle ved sjøfronten.

Dette oppnår vi gjennom fokus på mangfold og bærekraft, og gjennom nært samspill med lokalbefolkning og politikere. Kaldnes Vest er strategisk beliggende i vestenden av kanalaksen nær bysentrum.

I takt med at arealkrevende industrier fases ut fra sentrale byområder, åpnes muligheter for transformasjon og byutvikling med høy konsentrasjon av arbeidsplasser. Vi er i en tidlig fase og har ingen ferdig plan for området, men målet er å få til en utvikling som kan skape verdier for alle. Transformasjonen av Kaldnes Vest vil aktivisere og forskjønne kanalaksen ved å åpne for urban og bærekraftig områdeutvikling.

Meld din interesse, så holder vi deg oppdatert.

Meld din interesse

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
Utvikler Kaldnes AS har etablert en tverrfaglig byutviklingsgruppe med lokal og utenbys erfaring. Gruppen består av ledende ressurspersoner innenfor by- og teknologiutvikling. Gjennom å ta i bruk digitale verktøy og nye metoder for samhandling, etableres nye samarbeidsformer mellom etablerte rådgivningsmiljøer som Asplan Viak og nye aktører som Spacemaker.

Kaldnes Vest