Tar Kaldnes-navnet tilbake

Historien om Kaldnes er historien om en virksomhet
og verdiskapning som preger Tønsbergs identitet.
Det er historien om en hjørnesteinsbedrift.

Kaldnes Mekaniske Verksted A/S var i nesten 100 år den største bedriften og arbeidsgiveren i byen. Verftet ble etablert i 1899 som Aktieselskabet Kaldnæs Patentslip og Mekaniske værksted.

Det hadde da i flere år vært diskutert å anlegge et mekanisk verksted i eller ved Tønsberg, hvor distriktets store ishavsflåte og andre skip kunne foreta reparasjoner og vedlikehold. Verftet fokuserte først på reparasjoner og overhaling av skipsskrog, men startet i 1907 med skipsbygging. I 1916 endret bedriften navnet til A/S Kaldnæs Mekaniske Verksted.

Frem til krigsutbruddet i 1940 leverte Kaldnes nær 100 nybygde båter, hvorav 62 var hvalbåter. Verkstedet foretok ombygginger av linjeskip til hvalkokerier og leverte like før krigen det første helsveisede tankskipet bygget i Norge.

Et fascinerende apropos, spesielt sett med nåtidens øyne, er at Kaldnes i løpet av krigsårene bygget to kjøleskip for Mosvolds Rederi i Farsund. Glastad-familien, som er hovedeier i dagens Kaldnes AS, er nemlig fjerde generasjon i rederiet. Familieselskapet har gjort suksess innen shipping, industri og eiendom i over 100 år, og skal nå utvikle nye og moderne Kaldnes Vest i Tønsberg.

Etter krigen kjøpte bedriften opp både Tønsberg Harpunfabrikk og Jarlsø Verft, og jobbet stadig med større og mer kompliserte fartøyer. Kaldnes lå ofte i forkant når det gjaldt å ta i bruk nye metoder. I 1960-årene leverte verftet to bil- og passasjerferger i tillegg til flere andre skip. Man fikk i tillegg lisens for bygging av gravemaskiner samt produksjon av gaffeltrucker og store produkttankere.

I 1986 ble navnet forenklet til Kaldnes A/S. Før bedriften kort tid etter ble avviklet hadde man rukket å bytte navn igjen, denne gangen til Kaldnes Industri A/S.

Selv om verkstedet opphørte å eksistere, har den offshore-baserte industrien fortsatt på det gamle verftsområdet. Grootint fra Nederland kom inn og dannet selskapet Kaldnes de Groot sammen med Norsk Vekst. Da Heerema i 1989 kjøpte Grootint, fulgte halve Kaldnes de Groot med på kjøpet. I 1994 kjøpte Heereme ut Norsk Vekst og dannet Heerema Tønsberg AS.

I 2004 bestemte Heerema seg for å legge ned virksomheten som resultat av nedgangen i feltutbygginger i Nordsjøen. Grenland Group (i dag Agility Group) overtok og spesialiserte virksomheten mot offshorestrukturer og havbunnsmoduler, men har siden hatt en gradvis nedtrapping av sin aktivitet på Kaldnes. I takt med at arealkrevende industrier fases ut fra sentrale byområder, åpnes mulighetene for transformasjon og byutvikling med høy konsentrasjon av arbeidsplasser.

På det meste jobbet rundt 1.200 personer inne på verftsområdet, og totalt skal mer enn 25.000 ansatte ha gått ut og inn gjennom portene på Kaldnes. Det må sies å være et historisk sus over at selskapet som nå eier tomten, og som jobber en fremtidsrettet byutvikling med sterkt fokus på å skape nye arbeidsplasser, har tatt navnet Kaldnes AS «tilbake».