Bydelen blir til

Følg med på vår vei mot å skape Norges mest attraktive
nye bydel. Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Shutterstock 1194133186

Partner, medspiller og støttespiller

Som en aktør med både visjoner og mål om å utvikle fremtidens Kaldnes Vest til det beste for hele regionen, er vi vårt store ansvar bevisst. Kaldnes Vest er ikke kun en eiendomsutvikler, men også en partner, medspiller og støttespiller.

Et forpliktende, godt og bredt samarbeid mellom det offentlige og private næringslivet, samt private næringsaktører seg imellom, er en nøkkelfaktor for god byutvikling.

Derfor støtter vi og samarbeider med flere aktører om ulike prosjekter i byen.

Vi jobber for et mer attraktivt Tønsberg og Færder ved å skape nye arbeidsplasser, utvikle prosjekter på lag med naturen og utforme blågrønne byrom som inviterer til en møteplass for alle. Vi vil bidra til videreutvikling av en god, trygg og trivelig by der barn ler, og vi vil bidra til at vi får vind i seilene og kommer oss fremover!

Shutterstock 1085343893

Stor respons på innbyggerundersøkelsen

Lokalbefolkningen i Tønsberg og Færder er fulle av ideer, ønsker og innspill for den kommende byutviklingen på Kaldnes Vest. Det viser de over 300 svarene i vår innbyggerundersøkelse.

Bærekraftig byutvikling handler om å dekke de behov og ønsker dagens innbyggere har, uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.

Les mer
Shutterstock 695954590

Har laget sosial stedsanalyse for Kaldnes Vest

Innbyggernes innspill danner grunnlaget for en sosial stedsanalyse for Kaldnes Vest, som vil bli en viktig del av det videre strategi- og visjonsarbeidet.

Kaldnes Vest er i en fase der svært få føringer ligger fast. Det som er klart er at det åpner seg muligheter for transformasjon og byutvikling med høy konsentrasjon av arbeidsplasser, i takt med at arealkrevende industri fases ut.

Les mer
180606 BILDE Kunstig intelligens

Bruker kunstig intelligens for å skape ny bydel

Kaldnes AS tenker helt nytt i arbeidet med et av Norges mest spennende byutviklingsprosjekter – Kaldnes Vest. Det har ført til en banebrytende miks av tradisjonell rådgivning og kunstig intelligens.

Utviklingen av Tønsbergs nye bydel på Kaldnes Vest, er nemlig det første store prosjektet som tar i bruk en helt ny teknologi.

Les mer
Kaldnes vest luftfoto e1523267884478

Kaldnes Vest – mulighetenes bydel

Kaldnes Vest er en naturlig forlengelse av den moderne byutviklingen i Tønsberg, på Nøtterøy-siden av kanalen. Vår visjon for den 130 mål store eiendommen ved Byfjorden er å skape Norges mest attraktive nye bydel for boliger, bedrifter og besøkende.

Les mer
Vil åpne området

Vil åpne opp området for allmennheten

De nye eierne vil raskest mulig åpne opp området på Kaldnes Vest for allmenheten, og har invitert både nasjonale og lokale ressurser til å delta i en byutviklingsgruppe.

Siden hele Kaldnes Vest i dag er avsperret på grunn av industrivirksomhet, har det vært vanskelig å føle områdets enorme utviklingspotensial på kroppen. Det ønsker dagens eiere og administrerende direktør Eirik Sunde i Kaldnes AS å gjøre noe med.

Les mer