Bydelen blir til

Følg med på vår vei mot å skape Norges mest attraktive
nye bydel. Meld deg på vårt nyhetsbrev.

20240429 Befaring innbyggermøte Tønsberg og Færder kommune 2

Stort oppmøte

En engasjert gruppe interessenter deltok på innbyggermøte i regi av Tønsberg og Færder kommuner.

Les mer
20220405 Befaring KV sol sky 2

Kommunene inviterer til innbyggermøte

Mandag 29. april inviterer Tønsberg kommune og Færder kommune til innbyggermøte om utviklingen av Kaldnes Vest.

Les mer
20210703 Kaldnes 058

Kom med dine innspill

De siste årene har Færder og Tønsberg kommune sammen med private grunneiere og fylkeskommunen jobbet fram et forslag til en strategi- og prinsipplan for Kaldnes vest.

Nå vil politikerne høre hva innbyggerne tenker, og fram til 26. mai oppfordres folk til å benytte seg av muligheten til å medvirke i prosessen.

Les mer
20230907 Kommunstyremøte Tønsberg Freddy S Fagerheim Bypakka

Vedtatt ny fastlandsforbindelse

Etter mange års hardt arbeid må vi gratulere kommunene og fylkeskommunen for at man endelig har nådd den historiske milepælen som vil utvikle byen, kommunene og regionen videre.

Les mer
230901 STROK 4 v2

Byutvikling i vannkanten - kan regionsbyene lykkes bedre enn Oslo?

Bli med oss på Oslo Urban Week - 13. september! Vi deltar i debatten.

Les mer
Lemon STRØK 2023 7400

En møteplass for alle - midlertidig og permanent

STRØK er en ny og levende møteplass for by- og stedsutvikling, med en rikholdig kombinasjon av aktuelle foredrag, spisse debatter og parallelle sesjoner i ulike byrom - og vi fikk være vertskap til en av fire parallellsesjoner under konferansen.

Les mer
Oversiktsbilder Slottsfjell 2022 1

Tønsbergs nye bydel

Sammen med Færder og Tønsberg kommuner, Vestfold og Telemark fylkeskommune inviterte vi mandag 6. februar kommuneplanutvalgene til fagdag om transformasjon av Kaldnes Vest og viste blant annet filmen vi har laget om Kaldnes Vest.

Les mer
Nyttår

Et spennende og innholdsrikt år

Takk til alle som på hvert sitt vis har bidratt til aktivitet på Kaldnes Vest, enten som festivaldeltaker, leietaker, hundelufter eller på vegne av kommunene.

Les mer
20221101 1

Tønsberg inkluderer

«Tønsberg inkluderer» er et samarbeid mellom NAV Tønsberg, Tønsberg kommune, Tønsberglivet, Tønsberg Næringsforening og det lokale næringslivet.

Målet er å få flere ut i arbeid gjennom tettere samarbeide med bedrifter som motiveres til å inkludere mennesker som av en aller annen grunn står utenfor arbeidslivet.

Les mer
Forside 2 2

Åpner opp området

På Kaldnes Vest i vakre bynære omgivelser med utsikt til Slottsfjellet relanseres Slottsfjellfestivalen i Norges sommerby den 13. og 14. juli.

Med nærhet til bystrand, fantastiske lounger, Norges største nattklubb og mathall blir dette spektakulært!

Les mer
Svømmer basseng

Mest mulig for flest mulig

Tønsberg og Færder trenger en ny svømmehall. Ved å knytte sjøbadet til bystranden og tilrettelegge for svømmehall på Kaldnes, kan vi sammen skape et best mulig helhetlig tilbud.

Les mer
Perspektiv 03 Svømmebasseng v2

Lagt frem planer for nytt svømmeanlegg på Kaldnes

Kaldnes har sammen med Selvaag Bolig tatt initiativ og engasjert Asplan Viak til å utarbeide et skisseprosjekt for nytt bad og svømmeanlegg i Tønsberg.

Et moderne bad og svømmeanlegg er et enestående multifunksjonsanlegg med attraktive tilbud til hele befolkningen. Et slikt anlegg vil også skape store ringvirkninger for lokalsamfunnet. Nye anlegg har en helt annen bredde og kvalitet på funksjonene som tilbys sammenlignet med en tradisjonell svømmehall.

Les mer
20210803 Helene Lysgård og Ingrid Skarbomyr Skateskole Adil Dyani

Stor aktivitet - til glede for mange

Mens Extend – art of dance forbereder deres jubileumsforestilling på vestre del av området, har det i sommer på østre del av området vært full aktivitet med Adil Dyanis sommerskateskole.

Det fraflyttede industriområdet mot bysiden har i sommer vært forandret til et skateområde for sommerskoleelever som ønsker å lære seg å skate.

Les mer
Extend 1

Vil skape ny aktivitet i sjøkanten

Leietaker på Kaldnes Vest har startet fraflyttingen fra området som del av kostnadsbesparende tiltak. Allerede er store deler av området fraflyttet, og gir følgelig ingen inntekter eller verdiskapning for Tønsberg og Færder kommuner.

Det er positivt at kommunene nå har startet et interkommunalt samarbeid om en felles prinsipplan og et planprogram. Mens reguleringsprosessen pågår ønsker Kaldnes Vest å benytte deler av området til midlertidig aktivitet, frem til området er klart for transformasjon. Aktivitetene vil koordineres helhetlig med ulike konsepter og drivere.

Første arrangement som nå skal gjennomføres på området er en danseforestilling i regi av Extend art of dance.

Les mer
Utdeling av Årets Jordvernpris 2021 Eirik graver ned epletreet

Tildelt årets Jordvernpris 2021

Jordvern Vestfold deler ut Årets Jordvernpris til en person eller organisasjon som har vist stor innsats for å sikre matjorda i sitt nærmiljø og/eller i den offentlige debatten om arealdisponering.

Vi er takknemlige og stolte over å motta årets Jordvernpris fra Vestfold Jordvern.

Les mer
Shutterstock 1641184159

Bærekraftig utvikling i et langsiktig perspektiv

Når man utvikler eiendom og områder, er det viktig å forstå hvilke faktorer som påvirker utviklingen, til det beste for den enkelte, samfunnet og utvikler.

Bærekraftig samfunnsutvikling skal imøtekomme dagens brukerbehov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners behov og muligheter.

Les mer
Langs kanalen

Resultatene fra innbyggerundersøkelsen

For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag for hvordan området skal utvikles er det viktig å vurdere både fysiske premisser og sosiokulturelle forhold.

Vårt mål for utviklingen er at Kaldnes Vest skal bli en attraktiv bydel og et godt sted for å jobbe, bo og besøke. For å forstå hva som er viktig for lokalbefolkningen i Tønsberg og omegn, laget vi en innbyggerundersøkelse som tok for seg spørsmål knyttet til Tønsberg og byutvikling generelt samt koblet til området Kaldnes Vest.

Vår rådgiver Asplan Viak har samlet resultatene fra innbyggerundersøkelsen til en sosial stedsanalyse og utviklet en digital storymap.

LES MER

Shutterstock 268013267 Kopi

Partner, medspiller og støttespiller

Som en aktør med både visjoner og mål om å utvikle fremtidens Kaldnes Vest til det beste for hele regionen, er vi vårt store ansvar bevisst.

Kaldnes Vest er ikke kun en eiendomsutvikler, men også en partner, medspiller og støttespiller.

Les mer
Shutterstock 1085343893

Stor respons på innbyggerundersøkelsen

Lokalbefolkningen i Tønsberg og Færder er fulle av ideer, ønsker og innspill for den kommende byutviklingen på Kaldnes Vest. Det viser de over 300 svarene i vår innbyggerundersøkelse.

Bærekraftig byutvikling handler om å dekke de behov og ønsker dagens innbyggere har, uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.

Les mer
Shutterstock 695954590

Har laget sosial stedsanalyse for Kaldnes Vest

Innbyggernes innspill danner grunnlaget for en sosial stedsanalyse for Kaldnes Vest, som vil bli en viktig del av det videre strategi- og visjonsarbeidet.

Kaldnes Vest er i en fase der svært få føringer ligger fast. Det som er klart er at det åpner seg muligheter for transformasjon og byutvikling med høy konsentrasjon av arbeidsplasser, i takt med at arealkrevende industri fases ut.

Les mer
180606 BILDE Kunstig intelligens

Bruker kunstig intelligens for å skape ny bydel

Kaldnes AS tenker helt nytt i arbeidet med et av Norges mest spennende byutviklingsprosjekter – Kaldnes Vest. Det har ført til en banebrytende miks av tradisjonell rådgivning og kunstig intelligens.

Utviklingen av Tønsbergs nye bydel på Kaldnes Vest, er nemlig det første store prosjektet som tar i bruk en helt ny teknologi.

Les mer
Kaldnes vest luftfoto e1523267884478

Kaldnes Vest – mulighetenes bydel

Kaldnes Vest er en naturlig forlengelse av den moderne byutviklingen i Tønsberg, på Nøtterøy-siden av kanalen. Vår visjon for den 130 mål store eiendommen ved Byfjorden er å skape Norges mest attraktive nye bydel for boliger, bedrifter og besøkende.

Les mer
Vil åpne området

Vil åpne opp området for allmennheten

De nye eierne vil raskest mulig åpne opp området på Kaldnes Vest for allmenheten, og har invitert både nasjonale og lokale ressurser til å delta i en byutviklingsgruppe.

Siden hele Kaldnes Vest i dag er avsperret på grunn av industrivirksomhet, har det vært vanskelig å føle områdets enorme utviklingspotensial på kroppen. Det ønsker dagens eiere og administrerende direktør Eirik Sunde i Kaldnes AS å gjøre noe med.

Les mer