Byutvikling i vannkanten - kan regionsbyene lykkes bedre enn Oslo?

230901 STROK 4

Fra starten har vårt mål for Kaldnes Vest vært å skape en grønn, urban og livlig bydel. Dette er ikke bare et uttrykk for vårt samfunnsansvar som byutviklere, men vi tror også at ved å fokusere på å skape noe attraktivt for alle, vil området bli mer tiltrekkende for hver enkelt – enten du er en fremtidig beboer, ansatt eller besøkende. Vi ønsker å bygge en bydel som blir et samlingspunkt for fellesskapet, og dette målet er vårt hjerte og sjel i utviklingen av Kaldnes Vest.

En av de mest åpenbare kvalitetene ved området er beliggenheten ved vannet, en unik kvalitet med tilgang til kanalen og nærheten til skjærgården gir muligheter for en livlig havnepromenade, maritimt næringssamarbeid og rekreasjonsområder ved vannet. Det er viktig å ivareta og styrke denne tilknytningen til vannet, samtidig som man tar hensyn til bærekraft og bevaring av økosystemet i fjorden.

Vi er fortsatt i tidlig fase med prosjektet og jobber tett med administrasjon i Færder og Tønsberg kommune med en felles strategi- og prinsipplan for Kaldnes Vest. Parallelt med arbeidet har vi besøkt og vil besøke en rekke byer og steder som er under transformasjon, for å høste erfaringer, hva som har vært suksess og hva bør helst unngås.

I mellomtiden tror vi en naturlig del av byutviklingen er å gjøre Kaldnes Vest mer tilgjengelig, slik at folk ser hvilke kvaliteter området faktisk har. Slottsfjellfestivalen ble relansert på Kaldnes Vest sommeren 2022 og vi er utrolig stolte over hva festivalen bringer til området, byen og regionen. Nå skal også gjengen bak Slottsfjell og STRØK bidra inn på Oslo Urban Week 13. september med festivalvibe over en debatt om byutvikling i vannkanten hvor spørsmålet er "Kan regionbyene lykkes bedre enn Oslo?" Vi har blitt forespurt om å delta i paneldebatten - og det gjør vi mer enn gjerne!

Arrangementet foregår på Rådhuskaia i Oslo 13. september kl. 13.00 - 15.00. Bli med du også!

For mer info og påmelding: https://oslourbanweek.no/program/forskning-festival-og-byutvikling-i-vannkanten