Slik skaper vi fremtidens bydel

Kaldnes Vest skal bli bydelen for alle. Et fremtidsrettet sted å
jobbe, besøke og bo, med møteplasser for alle.

Syde fra morgen til kveld

For å utvikle attraktive rammer for morgendagens næringsetableringer, holder det ikke med arealer alene.
Like viktig er helhetstanken for området, med tilrettelegging for beboere, rekreasjonsområder, tjenester og fritidsaktiviteter.
Kaldnes Vest skal syde av liv fra morgen til kveld.

Flere arbeidsplasser gir mer velferd

Gjennom moderne byutvikling er målet å legge til rette for etablering av opp mot 3.000 nye arbeidsplasser på Kaldnes Vest, med et stort mangfold av bedrifter og tjenester. Slik skal det attraktive arealet bli en motor for ny verdiskapning i lokalsamfunnet, og et avgjørende bidrag for å hindre at Tønsberg og Færder blir et søvnig ferieparadis.

Den sentrale beliggenheten åpner for en naturlig miks av co-working, kompetansebedrifter, produksjonsbedrifter, handel og servering, mat og dyrking, offentlige tjenester og innovasjons- og gründerbedrifter. Kanskje også fremtidens hjørnesteinsbedrift?

Flere vil få muligheten til å jobbe i nærheten av der de bor, færre vil ha behov for å pendle, og Tønsberg og Færder kommuner vil få økte skatteinntekter til fordeling og økt velferd for fellesskapet. Utviklingen av Kaldnes Vest vil gi nye arbeidsplasser fra første spadetak.

Byutvikling på lag med naturen

Hensynet til klima, bærekraft og kommende generasjoner blir en viktig rettesnor i utviklingen av Kaldnes Vest. Den nye bydelen skal utvikles på lag med naturen, med sammenhengende grøntstrukturer og blågrønne byrom. Gevinstene vil være estetiske kvaliteter, funksjonelle byrom, bedre luft- og vannkvalitet og økt trivsel for alle.

Utviklingen av Kaldnes Vest må også ses i en større sammenheng. Samtidig som befolkningen i Vestfold anslås å skulle øke med 50.000 personer innen 2040, og tusenvis av sentrumsnære boliger skal bygges, trenger vi fortsatt en matproduksjon på jordas premisser.

Om vi skal skape nye og attraktive arbeids- og møteplasser, samtidig som Vestfold beholder sin ledende rolle i norsk matproduksjon, kan vi ikke bygge ned matjord. I stedet må vi transformere områder som allerede ligger bak glass og betong.

Møteplasser for alle

Kaldnes Vests fremste fortrinn er utvilsomt beliggenheten. Med tusen meters kystlinje mot kanalen og Byfjorden, samt utsikt mot sentrum, Slottsfjellet og Jarlsberg-jordene, har tomten naturgitte og visuelle verdier som allmennheten kun i begrenset grad har hatt tilgang til.

Med forvandlingen fra avstengt industriområde til grønn, urban og levende bydel, vil sjøfronten åpnes opp og gjøres tilgjengelig for alle. Her vil byen bringes sammen med sjøen, arealer tilrettelegges for lek og rekreasjon, og møteplasser etableres for treff på tvers av generasjoner.

Her skal hjem, næring og fritid eksistere i samspill, med kontorer, kafeer, båtliv, kulturtilbud og idrettsaktivitet. Kaldnes Vest skal være mulighetenes bydel – for de mange og ikke for de få.