Mest mulig for flest mulig

Vi heier på ny svømmehall for Tønsberg og Færder, og gir ikke opp håpet om plassering av et nytt anlegg på Kaldnes.

Svømmer basseng

Et moderne multifunksjonsanlegg vil være attraktivt for hele befolkningen. Vi kan tilrettelegge mest mulig for flest mulig og skape store positive ringvirkninger for hele lokalsamfunnet.

Plassering med nærhet til sjøen og byen gir viktige synergier. På Kaldnes får badet en prominent plass i bybildet og en klar visuell kommunikasjon mellom byen og badet. Gjestehavna, middelalderbyen Tønsberg, Domkirken, Slottsfjellet, Jarlsberglandskapet og byfjorden blir badets utsikt. Tilsvarende vil badet kunne være et fremtredende referansepunkt sett fra bysiden og Slottsfjellet.

Et anlegg plassert på Kaldnes vil inne ha en rekke positive kvaliteter. Det vil være et folkehelseanlegg med mulighet for trening og mosjon, i vann og på land. Det vil være en idrettsarena og en turistmagnet, som også kan bistå kommunene med å levere den lovpålagte svømmeopplæringen. Det vil være del av et velvære og rehabiliteringstilbud, kunne skape arbeidsplasser og kunne bidra til sosialisering og lek.

Med ny bystrand, strandpromenade, et mulig sjøbad og svømmeanlegg vil dette kunne bli et viktig treffpunkt for fysisk og sosial aktivitet for innbyggerne i Tønsberg og Færder. Det å skape steder med helårsbeslektede aktiviter, ved opphold ved og i vann, har vist seg som en vellykket strategi. Samtidig vil det sette Tønsberg enda mer på kartet og totalt sett bety mye i by- og stedsutviklingssammenheng.

Vi heier på et nytt svømmeanlegg for lokalbefolkningen, vannidretten og besøkende!

Sjekk ut video av da vi testet bademulighetene | Vi heier på ny svømmehall!