Stor aktivitet - til glede for mange

20210803 Helene Lysgård og Ingrid Skarbomyr Skateskole Adil Dyani
To av skateskolens mange deltakere | Helene Lysgård og Ingrid Skarbomyr

Tønsberg og Færder kommuner samarbeider om felles prinsipplan med planprogram for Kaldnes Vest. Målet er at kommunene i samarbeid med grunneier kan tilrettelegge for ny og bærekraftig verdiskapning gjennom en ny langsiktig regulering.
I mellomtiden vil det være mulig å utnytte området og bygningsmassen til midlertidig bruk frem til nye planavklaringer og mer permanent utvikling starter. Kaldnes Vest har nylig sendt inn en søknad til Tønsberg kommune om midlertidig aktivitet.

Vår motivasjon for tilrettelegging av midlertidig bruk vil være å se på effekten av tiltak for allmennhetens tilgang og bruk. Og samtidig tilby allmennheten lokaler og aktiviteter på områder som ellers ikke er tilgjengelig.
Vi ønsker at aktiviteter for barn og unge har et særlig fokus, herunder lavterskeltilbud og aktiviteter for barn og unge utenfor organiserte fritidsaktiviteter.

Mens Extend – art of dance forbereder deres jubileumsforestilling på vestre del av området, har det i sommer på østre del av området vært full aktivitet med Adil Dyanis sommerskateskole. Det fraflyttede industriområdet mot bysiden har i sommer vært forandret til et skateområde for sommerskoleelever som ønsker å lære seg å skate. Skateskolen er et samarbeid mellom Adil Dyani skateskole, Tønsberg kommune og Kaldnes Vest.
Målgruppa er barn mellom 10 og 17 år som ønsker å lære grunnleggende kunnskaper om skating, på en trygg og god måte. Når sommerskateskolen er avsluttet vil det inntil videre stå igjen en megaramp på området. Her planlegger Adil et verdensrekordforsøk mot slutten av sensommeren.

Vi ønsker at området på en kontrollert måte åpnes for ulik aktivitet med hensyn til aktører, varighet, målgrupper og konsepter i samarbeid med kommunen. For gjennomføring av de midlertidige tiltakene vil vi blant annet ha fokus på tilgjengelighet, sikkerhet, naboskap og støy.

Enkelte aktører og konsepter er allerede identifisert, men områdets plassering, størrelse og bygningsmasse vil forhåpentligvis både tiltrekke spennende aktører og være katalysator for fremvekst av nye ukjente initiativer. Bruken av området vil koordineres helhetlig med ulike konsepter og drivere, men vi vil ha en aktiv rolle i alt som planlegges og drives. Enkelte aktiviteter vil ha kort varighet – engangsarrangement over dag eller dager, mens andre vil gjennomføres på årlig basis. Noen aktiviteter vil kunne ha lengere varighet.

Stay tuned for Adils verdensrekordforsøk som skal gjennomføres på Kaldnes Vest!

20210803 Ingrid Skarbomyr Adil Dyani og Helene Lysgård Skateskole
F.v.: Ingrid Skarbomyr, Adil Dyani og Helene Lysgård

Medieomtale 02. august 2021: - Adil har laget noe helt nytt i sommer

Medieomtale 17. juli 2021: - Klar for verdensrekord i Tønsberg