Åpner opp området

Slottsfjell ble etablert i 2003 og i løpet av få år utviklet festivalen seg til å bli en av Norges mest populære festivaler. Nå relanseres festivalen på Kaldnes Vest.

Slottsfjell 4

Slottsfjellfestivalen relanseres
Grunnet koronapandemi og som del av reetablering har ikke festivalen vært arrangert siden 2018. Men i år er det klart for festival. Det kommer til å bli fantastisk, i vakre bynære omgivelser, bystrand, lounger, Norges største nattklubb og mathall - med utsikt til Slottsfjellet.

Festivalområdet strekker seg fra Dockside/Beddingen og vestover til hall B (den høyeste hallen på området). Kaldnes Vest har sammen med Slottsfjell og Selvaag ryddet og oppgradert hele området rundt hall A med gressplen. Planen er at festivalen skal gjennomføres på det samme området i 3-4 år, før den flytter lengre inn på området.


Gode ringvirkninger
Slottsfjell skaper arbeidsplasser, og har godt samarbeid med næringslivet i regionen. De har fokus på fungerende infrastruktur, bærekraft og miljø. De skaper flotte rammer og aktiviteter, og tilrettelegger for lokalbefolkningen og besøkende.

De har inngått samarbeid med NorEngros og Den Magiske fabrikken gjennom et pilotprosjekt som ser på mulighetene for å gjøre matavfall på festival grønnere og bærekraftig, samt redusere plastforbruk og forsøpling. Dette vil forhåpentligvis bidra til flere bærekraftige tiltak i fremtiden.

De samarbeider med lokale aktører for å skape aktivitet og liv utenfor festivalområdet. Sammen med Vestfold Kollektivtrafikk (VKT) har de sørget for at det settes opp ekstra avganger og nattbusser for begge dagene av festivalen til nærområdet og nabobyene. Og de ønsker godt naboskap og samarbeid slik at naboene skal oppleve minst mulig sjenanse og ulemper i forbindelse med årets festival og for årene fremover.


Interkommunalt samarbeid
Tønsberg og Færder kommuner samarbeider om en felles strategi- og prinsipplan for Kaldnes Vest, hvor målet er at kommunene i samarbeid med grunneier kan tilrettelegg for ny verdiskapning gjennom en langsiktig regulering. Frem til nye planavklaringer og til permanent utvikling starter ønsker grunneier å utnytte området til midlertidig bruk.

Gjennom midlertidig bruk vil det være mulig å se på tiltak for allmennhetens tilgang og samtidig tilby lokaler og aktiviteter på områder som ellers ikke er tilgjengelig. I den forbindelse ønskes det at området åpnes på en kontrollert måte med hensyn til ulike aktører, varighet, målgrupper m.m.

Setter Kaldnes på kartet
Slottsfjell er ikke bare musikk – det er mye mer. Festivalen setter Tønsberg og Kaldnes på kartet. Det er fantastisk at så mange som 18.000 besøkende skal ta veien til Kaldnes Vest.

Det blir magisk! Et festivalområde som er digert og kompakt, imponerende og intimt, på et fremtidsrettet sted!


Billetter og mer info om festivalen på slottsfjell.no

Slottsfjell 10