Et spennende og innholdsrikt år

I 2022 fikk vi på alvor startet jobben med å åpne industriområdet for allmennheten og fremtiden!

Nyttår

Med Slottsfjellfestivalen tilbake i bybildet på Kaldnes Vest fikk flere titusen personer på få dager oppleve Kanalen og Tønsberg fra en ny side. Vi ser allerede frem til neste års festival og andre aktiviteter som kan bidra til engasjement i utviklingen av Kaldnes Vest.

Gjennom året har det også vært arbeidet i kommuneadministrasjonene i Tønsberg og Færder for Kaldnes Vests utvikling. Basert på vedtak i kommunene fra 2021 lages det en strategi- og prinsipplan som skal vurdere og sikre de viktigste valg og føringer for området, slik at Kaldnes Vest kan bidra til en bærekraftig arealutvikling i kommunene. Gjennom bærekraftig utvikling skal Kaldnes Vest bli et attraktivt, klima- og miljøvennlig og innovativt område for de som jobber, bor eller besøker området i fremtiden.

Vi gleder oss til resultatet av arbeidet er klart, slik at vi sammen med kommunene, innbyggere og andre interesserte kan gå i gang med mer konkrete planer for hva og hvordan vi vil at Kaldnes Vest skal se ut og bidra i fremtiden.

Vi ønsker alle som bryr seg om kommunene og byen vår et riktig godt nytt år, og ser frem til et godt samarbeid med alle i 2023!

Oversiktsbilder Slottsfjell 2022 1
Foto: Per Christian Hestnæs