Kaldnes Vest – mulighetenes bydel

Kaldnes Vest er en naturlig forlengelse av den moderne byutviklingen i Tønsberg, på Nøtterøy-siden av kanalen. Vår visjon for den 130 mål store eiendommen ved Byfjorden er å skape Norges mest attraktive nye bydel for boliger, bedrifter og besøkende.

Kaldnes vest luftfoto e1523267884478

Der det i dag befinner seg ruvende industrihaller og store, åpne områder, innebærer Kaldnes AS sin fremtidsvisjon en tilgjengelig og levende bydel fylt med mennesker, arbeidsplasser, boliger, attraksjoner, servicetilbud og nye, hyggelige byrom.

Tenk å kunne spasere langs en ny havnepromenade eller slappe av med utsikt til både Slottsfjellet og Jarlsberg Hovedgård fra et av de nye byrommene…

Dagens leietaker på eiendommen er varslet om at kontrakten ikke vil bli forlenget ved utløp.

Kaldnes AS ønsker så raskt som mulig å komme i gang med en omregulering av området sammen med Tønsberg og Færder kommuner, fra industri til kombinert formål bolig, næring og tjenesteyting.

Bydelen Kaldnes Vest vil bli en naturlig videreutvikling av dagens Tønsberg, i forlengelsen av det nye boligområdet langs Kanalen. Med beliggenheten ved vannet, nærhet til sentrum og planer om ny infrastruktur som forbinder Kaldnes med fastlandet, vil området bli et svært attraktivt sted å etablere seg.

«Vi ser at stadig flere kombinerer bolig, jobb og fritid i nye, urbane og bærekraftige bydeler. Det handler om at folk stort sett er sosiale vesener som gjerne vil være i nærheten av hverandre med lett tilgang til byens servicetilbud», sier leder Eirik Sunde i Kaldnes AS.