Har laget sosial stedsanalyse for Kaldnes Vest

Innbyggernes innspill danner grunnlaget for en sosial stedsanalyse for Kaldnes Vest, som vil bli en viktig del av det videre strategi- og visjonsarbeidet

Shutterstock 695954590

Kaldnes Vest er i en fase der svært få føringer ligger fast. Det som er klart er at det åpner seg muligheter for transformasjon og byutvikling med høy konsentrasjon av arbeidsplasser, i takt med at arealkrevende industri fases ut.

Det er viktig for utviklingen av Kaldnes Vest at vi tar befolkningens ønsker og behov på alvor. I den forbindelse gikk det i mai ut en innbyggerundersøkelse utviklet av vår planrådgiver Asplan Viak. Målet med undersøkelsen var å innhente kunnskap om interesser og behov, for å forstå hva som er viktig for lokalbefolkningen i Tønsberg og Færder kommuner. Undersøkelsen inneholdt spørsmål knyttet til Tønsberg og byutvikling generelt, samt spørsmål koblet til området Kaldnes Vest.

Den kvalitative spørreundersøkelse inneholdt åpne felt der respondentene skrev svarene med egne ord. På den måten fikk vi befolkningens meninger beskrevet så spesifikt som mulig, i motsetning til å legge føringer gjennom allerede forutbestemte kategorier av aktiviteter, bruk og design av stedet.

Asplan Viak har tolket svarene fra undersøkelsen både kvantitativt i kategorier, og kvalitativt ved å gå bak tallene og se nærmere på de konkrete innspillene. Dette har de samlet til en sosial stedsanalyse for Kaldnes Vest.

Denne analysen skal virke inn i strategi- og visjonsarbeidet til Kaldnes Vest og påvirke viktige veivalg og fremtidig verdiskapning på området. Sammen skaper vi fremtidens Tønsberg!