Kom med dine innspill

Hva skal skje på Kaldnes Vest?

20210703 Kaldnes 022

Strategi- og prinsipplan på høring
Strategi- og prinsipplanen har en visjon om å skape et attraktivt og fremtidsrettet sted å jobbe, besøke, bo og leve, på en klima- og miljøvennlig måte. Bærekraftig omstilling må være felles for alle temaene dersom vi skal lykkes. Planen er ikke juridisk bindende, men gir grunnlaget for et felles planprogram etter plan- og bygningsloven.

Ønsker dine innspill
Planen er nå på høring, og politikerne ønsker dine innspill innen 26.05.2024.
Innspillene dine blir kommentert i saksutredning som går til kommunestyrene i Tønsberg (4. september) og Færder (11. september). I august vil kommunen starte arbeidet med et felles planprogram, som følger av plan- og bygningsloven.

På kommunens nettside for Kaldnes vest-prosjektet finnes ytterligere informasjon.
Her kan finner du også den komplette strategi- og prinsipplanen, en næringsanalyse, og selvfølgelig lenken til høringsdokumentet: Utviklingsprosjekt – Kaldnes vest - Tønsberg kommune (tonsberg.kommune.no)

Tenke nytt
Historien om Kaldnes har vært en avgjørende del av byens identitet og en stor bidragsyter til samfunnet. Nå er vi nødt til å tenke nytt for at området igjen skal kunne gi noe tilbake til området, og for å kunne utnytte områdets potensial til det fulle.

Se gjerne nedenstående filmsnutt om våre tanker:

Tenke nytt