Bærekraftig utvikling i et langsiktig perspektiv

Når man utvikler eiendom og områder, er det viktig å forstå hvilke faktorer som påvirker utviklingen, til det beste for den enkelte, samfunnet og utvikler. Bærekraftig samfunnsutvikling skal imøtekomme dagens brukerbehov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners behov og muligheter.

Shutterstock 1641184159

Veien til bærekraftig stedsutvikling er ikke lineær, men basert på en bredde av komplekse og tverrfaglige tema. Det er ingen fasit på hva som vil være den beste løsningen, siden sammensetting og behov vil variere fra sted til sted. Gjennom analyser av samfunnet, utviklingstrender og befolkningens behov, kan man samlet sikre verdier for alle.

Vi har i forbindelse med bærekraftig utvikling knyttet oss opp mot bærekraftsmålene.
FNs bærekraftsmål er viktige i arbeidet med å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. For å klare dette er det viktig at vi jobber sammen, på mange fronter.
Vi har valgt oss tre av målene i forbindelse med utviklingen av den nye bydelen på Kaldnes Vest.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
Flere arbeidsplasser gir mer velferd. Vi ønsker å tilrettelegge for varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle med et mangfold av arbeidsplasser.

11. Bærekraftige byer og samfunn.
Vi jobber for at Kaldnes Vest som bydel skal økte attraktiviteten til Tønsberg og omegn.
Vi vil drive byutvikling på lag med naturen, og jobbe for at byen og lokalsamfunnet skal oppleves inkluderende, trygt og godt. Samfunnet endres raskt, det er både spennende og utfordrende. Det er mye positivt med byer, de er sentrum for mye kreativitet, innovasjon, kultur, vitenskap og møter mellom mennesker og ulike kulturer. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp. Vi vil legge til rette for god infrastruktur, redusere forurensing og bruke ressursene på en bærekraftig måte, samtidig som vi ivaretar matjorda.

17. Samarbeid for å nå målene.
Vi må styrke virkemidlene som trengs for å få gode resultater. Næringslivet må samarbeide seg imellom, men samarbeid på tvers mellom det offentlige og det private er også svært viktig for bærekraftig utvikling. Alle må være med på laget og bidra på sin måte: befolkningen, frivillige organisasjoner, næringslivet, politikere, administrasjon, barn, unge og eldre, du og jeg!

Vi kan alle bidra til å nå bærekraftsmålene om en bedre verden!

Finn ut hvilket av de 17 målene som har en plan for det du bryr deg mest om på www.verdensviktigstemål.no