En møteplass for alle - midlertidig og permanent

Hvordan legger vi til rette for flere mennesker og hvordan skaper vi gode steder å bo, jobbe og besøke?

Lemon STRØK 2023 7317
Christopher von Krogh i Kaldnes Vest loset oss gjennom parallellsesjonen | Foto: Bård Gundersen, Lemon

For Kaldnes Vest har vi allerede fra starten satt oss målet om å skape en grønn, urban og levende bydel – en bydel som skal være et møtested for alle. Dette målet er ikke bare en del av vårt samfunnsansvar som aktør innen byutvikling, men vi tror også sterkt på at fokuset på å skape noe attraktivt for alle vil gjøre området mer attraktivt for den enkelte, enten som beboer, arbeidstaker eller besøkende.

Ved å fokusere på møteplasser blir vi nødt til å ta hensyn til mange ulike aspekter som påvirker resultatet. Dette sikrer også at fokuset ikke kun er på enkelte interesser, men at hver enkelt møteplass blir en del av et større tilbud på Kaldnes Vest, i byen og omgivelsene. Med fokus på fellesrommene og -funksjonene gjør vi byutviklingen til et felles eierskap, og allerede i planleggingsfasen blir det et felles rom for medvirkning. For å lykkes i dette, er samhandling, involvering og forståelse avgjørende.

Kaldnes Vest skal utvikles i en kontekst, og vår kontekst er en tett og levende by. Er det tilfeldig at Tønsberg, en by med 1150 års historie, har kvaliteter som moderne byutvikling kan bygge videre på? Hva er disse kvalitetene, hvordan oppstår de, og hvordan kan vi forvalte dem videre? Det er viktig å reflektere over hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre for å ivareta og bygge videre på de unike kvalitetene som allerede finnes.

I forbindelse med vårt bidrag inn til STRØK den 23. mars inviterte vi inn Peter Eikeland (Daglig leder for Slottsfjellfestivalen), Hilde Hanson (Rådgiver, Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima i Vestfold og Telemark Fylkeskommune), Per Martin Aamodt (Leder i utvalg for plan og bygg i Tønsberg kommune) og Henrik Width Kristiansen (Arkitekt i Grape Architects, som også nylig har avlevert en master om urbanisme og kompaktbyen Tønsberg) for å diskutere utviklingen av byen og regionen.

Takk for at vi fikk bidra! STRØK ble arrangert av Tønsberg Næringsforening, Lemon, EY, Nordea og Tenden Advokatfirma.

Lemon STRØK 2023 5174
Hall A, Kaldnes Vest | Foto: Bård Gundersen, Lemon