Lagt frem planer for nytt svømmeanlegg på Kaldnes

Kaldnes har sammen med Selvaag Bolig tatt initiativ og engasjert Asplan Viak til å utarbeide et skisseprosjekt for nytt bad og svømmeanlegg i Tønsberg.

Perspektiv 01 Strand v2
Illustrasjon | Asplan Viak

Området på Kaldnes modnes og utvikles stadig mer. Plassering av svømmehall på Kaldnes er utvilsomt alternativet med høyest potensial for besøk og inntekter til anlegget, byen og regionen. Påkobling med bystrand og sjøbad vil være unikt og gi Tønsberg og Færder et av Vestfolds mest attraktive besøkspunkt midt i en by.

En svømmehall på Kaldnes vil være alternativet som gir «mest mulig til flest mulig» på tvers av brukergrupper. For realisme i et slik prosjekt er neste steg å se på alternativer rundt organisering og modell for både gjennomføring og drift. Her er det mange ulike modeller å se til, rundt om i landet finnes det ulike løsninger på offentlig/privat samarbeid i forbindelse med slike svømmeanlegg.

Foreløpig skisseprosjekt i sin helhet, finnes her: Skisseprosjekt: Tønsberg bad og svømmehall presentert 31.08.2021

Innhold og inndeling er delvis basert på Tønsberg kommunes eget arbeid. Videre ligger det inne i skissa at man kan se på utvidelser av foreløpig skissert anlegg.