Partner, medspiller og støttespiller

Som en aktør med både visjoner og mål om å utvikle fremtidens Kaldnes Vest til det beste for hele regionen, er vi vårt store ansvar bevisst. Kaldnes Vest er ikke kun en eiendomsutvikler, men også en partner, medspiller og støttespiller.

Et forpliktende, godt og bredt samarbeid mellom det offentlige og private næringslivet, samt private næringsaktører seg imellom, er en nøkkelfaktor for god byutvikling.

Derfor støtter vi og samarbeider med flere aktører om ulike prosjekter i byen.

Vi jobber for et mer attraktivt Tønsberg og Færder ved å skape nye arbeidsplasser, utvikle prosjekter på lag med naturen og utforme blågrønne byrom som inviterer til en møteplass for alle. Vi vil bidra til videreutvikling av en god, trygg og trivelig by der barn ler, og vi vil bidra til at vi får vind i seilene og kommer oss fremover!

Skjermbilde samarbeidspartnere