Stort oppmøte

20240429 Befaring innbyggermøte Tønsberg og Færder kommune 2

Mandag 29. april deltok en stor og engasjert gruppe interessenter på innbyggermøte i regi av Tønsberg og Færder kommuner. Møtet ble innledet med en befaring på området, før den overordnede strategi- og prinsipplanen ble presentert. Planen tar sikte på å gjøre området attraktivt for både bolig, arbeidsplasser og besøkende.

Tidsperspektivet er langt når det gjelder utviklingen av området, derfor er tilbakemeldinger fra innbyggerne av avgjørende betydning i denne tidlige fasen av prosessen. Eierskap blant lokalsamfunnet er nøkkelen til å sikre en bærekraftig utvikling som tar hensyn til alles behov og ønsker. Mange har allerede uttrykt nysgjerrighet og vilje til å delta i planleggingen, og de positive tilbakemeldingene vitner om en kollektiv entusiasme for å se området blomstre igjen, og gi tilbake til samfunnet slik området tidligere har gjort.

Før innbyggermøtet var ungdomsrådene i både Færder og Tønsberg kommuner på befaringen og fikk presentert fremtidens muligheter. Ungdomsrådene ble også oppfordret til å komme med sine egne innspill og tanker om hvordan Kaldnes Vest bør utformes.

Med en frist for innspill satt til 26. mai, oppfordres alle interesserte til å delta i høringsprosessen:

Sammen skaper vi Norges grønneste og kuleste bydel!

20240429 Befaring innbyggermøte Tønsberg og Færder kommune 1
20240429 Innbyggermøte Tønsberg og Færder kommune KV 1