Vil skape ny aktivitet i sjøkanten

Extend 2
Ellen Elfving Halvorsen, markedsansvarlig for Kaldnes Vest og Camilla Samuelsen Matre, daglig leder ved Extend art of dance AS | Foto: Lena Malnes

Leietaker på Kaldnes Vest har startet fraflyttingen fra området som del av kostnadsbesparende tiltak. Allerede er store deler av området fraflyttet, og gir følgelig ingen inntekter eller verdiskapning for Tønsberg og Færder kommuner. Det er positivt at kommunene nå har startet et interkommunalt samarbeid om en felles prinsipplan og et planprogram som vil danne basis for etterfølgende regulering og utvikling. Endelig planvedtak, igangsetting og utvikling av Kaldnes Vest ligger likevel noen år frem i tid.

Mens reguleringsprosessen pågår ønsker Kaldnes Vest å benytte deler av området til midlertidig aktivitet, frem til området er klart for transformasjon. Aktivitetene vil koordineres helhetlig med ulike konsepter og drivere. Kaldnes Vest vil ha en aktiv rolle i alt som planlegges og drives. Flere av aktivitetene vil forhåpentligvis kunne videreføres i annen form på området i tråd med videre byutvikling.

Enkelte aktører og konsepter er allerede identifisert. Og det jobbes med avklaringer om midlertidig dispensasjon fra dagens arealformål. Områdets plassering, størrelse og bygningsmasse vil forhåpentligvis både tiltrekke spennende aktører og være katalysator for fremvekst av ukjente initiativer.

«- Vi ønsker gradvis å skape ny aktivitet for flere for å vise hvilke kvaliteter området faktisk har. Vi håper mange vil få oppleve konturene av hvordan Kaldnes Vest kan bli en attraktiv forlengelse av Tønsberg sentrum, med arbeidsplasser, blågrønne byrom og møteplasser for alle», sier Eirik Sunde, daglig leder i Kaldnes Vest.


En uforglemmelig sommer

Første arrangement som nå skal gjennomføres på området er en danseforestilling i regi av Extend art of dance.
Extend feirer i år 20 årsjubileum, de ønsker å feire dansen, og hva dansen betyr for alle elevene med forestillingen «Dirty Dancing – en uforglemmelig sommer».

«- Den pågående pandemien har satt en stopper for at Extend kan gjennomføre jubileumsforestillingen som de normalt pleier, da er det flott at vi kan samarbeide om å gjennomføre dette i et stort og oversiktlig lokale med godt smittevern. I disse dager er det veldig givende å være med og bidra», sier Ellen Elfving Halvorsen, markedsansvarlig i Kaldnes Vest.

Extend vil få låne en av de største hallene hele juni, for rigg og øving til forestillingen. Det er ca. 800 barn som er involvert i forestillingen totalt, men disse danser ikke alle samtidig. Etter planen vil det settes opp flere forestillinger daglig nest siste uken i juni. Antall publikummere per forestilling vil settes ut fra gjeldende smittevernregler.

Videre har Færder kommune nå behandlet søknaden om midlertidig tidsbegrenset bruksendring, vedtaket ble enstemmig vedtatt og det ble under møtet i hovedutvalget uttrykt at dette var et veldig positivt tiltak.

«– Dette gleder mange, ikke minst barna. Inspirerende hvordan vi allerede nå har merket hvor mange som har lyst til å være med å støtte oss i gjennomføring av dette store prosjektet, særlig Kaldnes Vest. Det betyr også mye for oss at Færder kommune har vært hjelpsomme og positive. Dette er et fantastisk prosjekt som fremmer kultur for barn og ungdom. Forestillingen vil være spektakulær, og det vil bli et minne for livet både å få gjennomføre og overvære jubileumsforestillingen i denne store industrihallen på Kaldnes Vest», forteller Camilla Samuelsen Matre, daglig leder ved Extend Art of Dance.

Extend 1
Fra venstre: Haakon Høyer (17) (Johnny i forestillingen), Filippa Wåle (17) (Penny) og Ida Lefsaker (15) (Babe) | Foto: Lena Malnes

Medieomtale 8. april 2021: - Nå skal de danse et helt spesielt sted

Pressemelding Extend 8. april 2021: - Dette har vi gledet oss veldig til å fortelle dere

Artikkel oppdatert 13. juni 2021:
Grunnet et stort smitteutbrudd i Færder flyttes forestillingen til uke 32.


Pressemelding Extend 13. juni 2021: - Show utsettes!

Medieomtale 14. juni 2021: Camilla må utsette show: – Kjempetrist